Veterinární agenda

Aplikace je určena nejen pro veterinární kliniky, ale také pro samostatně pracující lékaře.
Je vytvořena, a také i dále vyvíjena, v úzké spolupráci s veterinární klinikou v Českém Brodě, kde je úspěšně provozována již od roku 1999. Aplikace je průběžně aktualizována a doplňována o další možnosti a funkce - snažíme se tak reagovat na aktuální potřeby lékařů.

Vzhledem k velkému rozsahu aplikace zde uvádíme pouze několik základních, avšak nejčastěji používaných, otisků obrazovek. Případné Vaše další dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 605 100 464 nebo na e-mailu: veterina@jablkon.cz.

Základem Veterinární agendy je kvalitní evidence majitelů i jejich zvířat. Základní okno je rozděleno do dvou částí - v horní části je seznam klientů (majitelů zvířat) a v dolní části je pak seznam zvířat v horním okně zvýrazněného klienta (majitele). Samozřejmě je možné vyhledávat dále podle příjmení, jména, místa nebo čísla klienta.
Obdobným způsobem je také možné vyhledávat i podle zvířat.

Evidovány jsou různé informace o klientech, které usnadňují nejenom vyhledávání klientů v seznamu klientů při ošetření, ale také styk s klienty a jejich případné zvaní na pravidelné vakcinace i kontroly. Jak vidíte, je evidován také e-mail, který je dnes asi nejrychlejším způsobem komunikace.

Toto je hlavní okno každého vyšetření, pomocí kterého je možné zapsat a uchovat všechny potřebné informace z vyšetření a následně vytisknout účetní doklad - platební výměr (viz dále). Během zápisu aktuálního vyšetření je samozřejmě možné prohlížet všechna starší vyšetření - včetně všech detailů, např. biochemické vyšetření, krevní obraz a diferenciální rozpočet, atd..
Pro snadnější zápis nového vyšetření je možné zkopírovat do aktuálního vyšetření některé starší vyšetření, a to buď celé nebo jen některou jeho část.
Všimněte si možnosti evidovat (a následně také vyhledávat) lyssetky.

U každého zvířete jsou evidovány základní obecné informace.

Vykazované úkony, léčiva i vakcíny jsou vybírány z centrálních číselníků, které jsou zpravovány pověřenou osobou, případně jsou aktualizovány podle dodacích listů (viz aplikace Sklady). Toto řešení umožňuje mít vždy rychle "po ruce" aktuální ceny a přehled o materiálu na skladě, aniž by se o to musel starat každý lékař samostatně.

Karta Biochemické vyšetření se skládá z biochemického vyšetření, krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu. K těmto rozborům je také možné doplnit odborný komentář. Nezadané hodnoty se nezobrazují, v této ukázce to je Imunologie.

Ukázka tisku Platebního výměru - účetního dokladu - na přijatou platbu v hotovosti.

Z aplikace je samozřejmě také možný tisk různých sestav, které jsou použitelné jako podklady pro účetnictví (např. přehled DPH, přehled platebních výměrů). Sestavy jsou podle potřeb uživatelů aktualizovány a doplňovány.

nahoru