Informace o firmě JABLKON

Naše firma byla založena v květnu 1990 s obchodním názvem JABLKO - výpočetní technika. Na podzim roku 1992 byla firma přejmenována na Hana Blažková - JABLKON a k 21.01.2000 byla založena firma JABLKON, s.r.o..

Od počátku existence se naše firma orientuje na dodávky počítačů a programového vybavení se zaměřením na lékařská zařízení všech specializací, na školství a na drobné podnikatele a menší firmy, včetně vývoje vlastního programového vybavení s možností individuálních úprav podle požadavků zákazníků.

Později, v závislosti na vývoji výpočetní techniky, byla činnost firmy rozšířena o návrhy a stavbu lokálních počítačových sítí (LAN) a zároveň na návrhy zabezpečení konkrétních počítačových sítí podle potřeb provozovatele, včetně instalace serverů, pracovních stanic a dalšího vybavení vhodného pro provoz počítačových sítí.

Později byly aktivity naší firmy rozšířeny o návrh a provedení INTERNETových nebo INTRANETových stránek, včetně nafocení nebo skenování předloh (například výrobků nebo prodejen firmy). Samozřejmě Vám také poskytneme prostor a zajistíme domény druhé, případně i třetí, úrovně.

Podle požadavků provozovatele provádíme též pravidelnou i mimořádnou údržbu počítačových sítí, včetně definice nových a údržby stávajících uživatelů, zálohování dat, vybudování a údržbu INTERNETových i INTRANETových stránek a mnohé další.

Abychom mohli tuto činnost provozovat na potřebné, to znamená na vysoké, úrovni, sledují naši pracovníci neustále vývoj v oblasti výpočetní techniky i informačních technologií a účastní se různých školení. 28.11.1997 byl naší firmě udělen certifikát firmou Software602 a.s. za tvorbu aplikačních programů v databázovém systému klient - server Winbase602 a firma se stala Autorizovaným 602Professionálem. Zároveň se naše firma stala Autorizovaným prodejcem Software602 a.s..

První program pro lékaře - ORDINACE pro lékařské praxe - jsme instalovali v lékařském zařízení na jaře 1991. Této první instalaci předcházelo několik testovacích instalací, jejichž testování kvůli dokonalému otestování probíhalo plných šest měsíců. Toto dlouhodobé testování se nám vyplatilo, protože již první verze našeho programu měla mnoho funkcí, z nichž některé ještě ani dnes většina konkurenčních programů nemá. O rok později byla původní verze programu upravena a původní program byl, z reklamních důvodů, uvolněn do distribuční sítě jako shareware s možností výhodného přechodu na aktuální verzi.

V současné době nabízíme již čtvrtou verzi tohoto úspěšného programu.

Tento program jste také mohli vidět na lékařském veletrhu PragoMedica.

Dalším z programových produktů vyvíjených naší firmou je Centrální Informační Systém JABLKON (dále jen CIS JABLKON). Tento projekt vznikl z důvodu interních potřeb naší firmy neboť jsme potřebovali získat (a udržet) přesný přehled o všech našich zákaznících, jejich potřebách i individuálních požadavcích, dále bilanční finanční přehledy, přehledy o četnosti a charakteru dotazů na naší HotLine a ještě mnoho dalších problémů, které jsme potřebovali vyřešit, případně zaevidovat.

První verze programu byla vytvořena v programovacím jazyce C++, druhá již v databázi WinBase602 4.xx. V současnosti je aktuální verze pátá - stále zdokonalovaná verze - je vytvářena v databázovém systému WinBase602 6.xx a je samozřejmě funkční i na verzi 7.xx a 8.xx.

Jak vidíte, veškerá naše činnost je směřována k vytvoření spokojeného zákazníka, který ví, že když má nějaký problém, že se může na nás obrátit a my mu pomůžeme.

Proto naše firma od začátku pracovala s nadšenými amatéry, pro které bylo programování a práce s výpočetní technikou koníčkem. Pracovníci se během doby vypracovali na schopné profesionály a také byli některými profesionály doplněni - ale nadšení, to zůstává. Proto našim mottem může i nyní být:

"Naše práce je nám koníčkem, proto také můžeme být tak levní a spolehliví."

Toto motto vyjadřuje již tradiční spolupráci s uživateli našich produktů, což obnáší i reakci na jejich připomínky, potřeby a návrhy, zřízení HotLine, apod. Přičemž se tuto spolupráci snažíme zkvalitnit i tím, že pokud nám náš zákazník zašle námět na zkvalitnění (úpravu či doplnění) některého z našich programů, který zrealizujeme, dostane tento zákazník upravenou verzi programu zdarma, pouze chceme, aby program vyzkoušel a oznámil nám, zda-li je úprava taková, jak si ji představoval.

Zkrátka se našim zákazníkům snažíme pomáhat se všemi jejich problémy, bez ohledu na to, zda-li tyto problémy mají vazbu na námi dodané zboží.

nahoru